De gemeenteraad van Helmond bijeen. Foto: Henk van Dijk.
De gemeenteraad van Helmond bijeen. Foto: Henk van Dijk. (Foto: Henk van Dijk)

De grootste hobby van de gemeente

In voorgaande afleveringen zagen we dat wethouders en raadsleden echte vergadertijgers zijn. Handig dus om wat dieper in te gaan op dit fenomeen. Raadsvergaderingenen, commissievergaderingen en niet te vergeten de inspraak- en presentatieavonden. Wethouders en raadsleden babbelen heel wat af. Waar gaat het over tijdens een vergadering, waar vindt dat plaats en hoe gaat dat in zijn werk?

Raadsleden vergaderen doorgaans één keer per maand. Dit gebeurt op het gemeentehuis in de zogenoemde raadszaal. De vergadering wordt geopend door de burgemeester, hij is de voorzitter. De agendapunten worden benoemd en daarna brandt het los. Of toch niet?

Tijdens de vergadering zijn er zogenoemde hamerstukken en bespreekstukken. Een hamerstuk is een vergaderpunt waarvan vastgesteld is dat het zonder discussie of stemming wordt goedgekeurd. De voorzitter kan dit punt dan direct afhameren. Dat wil zeggen dat hij lekker ceremonieel met zijn hamer op de tafel mag slaan. Een bespreekstuk is wat dat betreft een stuk spannender. Dit zijn de vergaderpunten waarover de raad discussie voert. Gewapend met de informatie die de commissies leveren, probeert iedere partij in de raad zijn gelijk te halen. Op een politiek correcte manier natuurlijk.

Commissies zorgen er dus voor dat de gemeenteraad en het college van b en w van informatie worden voorzien. Deze projectgroepen buigen zich over een specifiek onderdeel van het beleid. In een latere aflevering gaan we hier verder op in. Commissies zijn gericht op het uitpluizen van een onderwerp. Commissievergaderingen gaan over de inhoud van een specifiek beleidsgebied. Zij nemen in hun vergaderingen dus geen beslissingen, wat wel gebeurt in de raadsvergaderingen.

De gemeenteraad is er voor en namens de burgers. Maar waar blijft dan de inbreng van 'het gewone volk', hoor ik je denken. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen spreektijd krijgen tijdens het inspraakuur van de gemeenteraad. Maandelijks is er een avond waarop iedereen zijn mening over een onderwerp aan de raad kan geven. Wanneer je hier gebruik van wil maken, moet je dat van te voren wel even kenbaar maken bij de griffier. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat, of als de meerderheid van de gemeenteraad beslist dat informatie binnen de muren moet blijven.Ook de verslagen van de toegankelijke raadsvergaderingen zijn openbaar. Het college van b en w vergadert eens per week, altijd achter gesloten deuren. De lijst met besluiten die zij maken, is wel te lezen.

Politieke vergaderingen hebben een democratisch karakter. Dat betekent dat iedereen zijn zegje mag doen en dat de vergadering gericht is op het bereiken van overeenstemming. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen, kost soms wat tijd. Raadsvergaderingen en commissievergaderingen duren daarom al gauw zo'n twee tot drie uur. Net als dat iedere deelnemer zijn zegje mag doen, mag ook ieder raadslid een discussiepunt inbrengen. Met een mooi woord heet dit een motie. Over het algemeen gaan moties over een beleidsstandpunt of een vraag aan het dagelijks bestuur. De combinatie van het late tijdstip en de lange duur van vergaderingen, kan wel eens leiden tot vreemde voorstellen. Zo diende Jan Peter Balkenende jaren geleden, toen nog als raadslid van Amstelveen, de befaamde 'krokettenmotie' in. Hierin werd gepleit dat raadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot na 23.00 duurt. De motie was bedoeld als een grap, maar omdat de meerderheid van de raad ermee instemde, is de motie tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht.

Een andere veelgebruikte term in politieke vergaderingen is een amendement. Dit is een formele wijziging van een wetsvoorstel. Om maar even bij ons krokettenvoorbeeld te blijven; na verloop van tijd werd besloten dat er ook vegetarische snacks aangeboden moesten worden. Een wijziging dus van de bestaande regeling.

En hoe werkt het in Helmond? Kijk op www.helmond.nl onder de link 'bestuur'.

Meer berichten