Foto: Idor van Duppen

De Boemerang gaat gewoon door

Deze week staat voor tienerwerk De Boemerang in Beek en Donk de carnavalsdisco op het programma. Kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen dan terecht in de eigen ruimte in het Ontmoetingscentrum. Toch was dit allemaal niet vanzelfsprekend. Het oude bestuur van De Boemerang was gestopt en het duurde even voordat het stokje was overgenomen.

BEEK EN DONK - De Laarbeekse jongerenwerkster Asja Huibers is blij dat er 9 februari van 19.30 tot 21.30u een carnavalsdisco is. Tienerwerk De Boemerang had een jaar of vijf goed gedraaid. Maar ja, als het bestuur geen kinderen meer heeft in de leeftijdscategorie van het tienerwerk, dan moeten er wel nieuwe kandidaten opstaan. Na enkele oproepen kon onlangs het goede nieuws worden gemeld dat er een nieuw bestuur is.

Wendy Aikema, Corinne Pennings en Diego Bloemendaal gaan de schouders zetten onder De Boemerang. Asja Huibers ondersteunt hen: 'Het is fijn te merken dat er weer een enthousiast team staat en dat alles soepel lijkt te lopen.' Wendy Aikema meldt dat ze meteen begonnen zijn: 'De website is in een nieuw jasje gestoken, er zijn contacten gezocht via sociale media, het persbericht ging de deur uit. Het liep eigenlijk allemaal vanzelf en de eerste activiteit staat gewoon 9 februari op de rol.'

Asja Huibers vertelt dat het tienerwerk werkt met een subsidie van welzijnsorganisatie Vierbinden in Laarbeek. Het nieuwe bestuur zoekt al naar mogelijkheden om via sponsoring extra middelen binnen te krijgen zodat de activiteiten voor iedereen toegankelijk blijven. Corinne Pennings zegt dat ze inmiddels ook subsidie hebben aangevraagd bij Nederland Doet!

Daarnaast is De Boemerang natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers. Wendy Aikema: 'Gelukkig hebben we al drie vaste mensen en diverse vrijwilligers die hebben aangegeven als 'losse' begeleider mee te willen helpen. Vergeet niet dat we bij een uitstapje bijvoorbeeld één vrijwilliger per tien kinderen nodig hebben.' Wanneer kinderen zich inschrijven voor een activiteit kunnen ouders aangeven of ze nu of in de toekomst mee willen helpen. Het bestuur probeert bij alle gelegenheden waar kinderen bij elkaar komen mensen te interesseren voor de activiteiten van De Boemerang.

De Boemerang streeft naar 30 tot 40 kinderen per activiteit en richt zich op de leeftijdsgroep van groep 6 tot en met 15 jaar. Activiteiten kunnen gericht zijn op een specifieke leeftijdsgroep. Kinderen kunnen zich per activiteit aanmelden. Alle informatie is te vinden op de website die door Diego Bloemendaal wordt bijgehouden.

www.boemerangbeekendonk.nl.

Meer berichten