Vergadertijgers met een missie

In de vorige aflevering werd duidelijk waar raadsleden zich mee bezighouden. Zij vormen samen met het college van burgemeester & wethouders het gemeentebestuur. Deze week: wat doen wethouders eigenlijk?

Regio - Wethouder zijn is een fulltime of parttime baan. Maar wat doen ze? Pluizen ze wetboeken uit? Saai! Om een beeld te krijgen van wat een wethouder doet, spraken we met twee oud-wethouders.

Het leven van een wethouder bestaat veel uit vergaderen. Gewoon overdag, maar ook vaak in de avonduren. Het aantal besprekingen lijkt eindeloos. De wethouders vergaderen met elkaar en de burgemeester. Samen vormen ze het 'college'. Daarover in een latere aflevering meer. Oud-wethouder: "Veel inwoners denken dat het er scherp aan toe gaat in de gemeenteraad. Maar in de krant staan alleen de punten die nog niet unaniem besloten zijn en ter discussie staan. Zo ontstaat het beeld van 'bakkeleien in de raad'. In werkelijkheid is de sfeer er juist een van goede verstandhouding. Iedereen respecteert elkaar en elkaars standpunten."

Eén of twee keer per maand informeren burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de stand van zaken. De raadsleden controleren zo of de wethouders hun taken goed uitvoeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen ontstaat een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Die nieuwe raad benoemt de wethouders. Politieke partijen stellen kandidaten voor de functie van wethouder voor. Oud-wethouder: "Je hoeft niet gestudeerd te hebben om wethouder te worden. Wel is het verstandig om eerst ervaring op te doen als raadslid."

Elke wethouder krijgt taakgebieden en budgetten toegewezen waar hij of zij verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. Daarnaast hebben ze ook een 'eigen' dorp of wijk. De gebieden en budgetten samen wordt een 'portefeuille' genoemd. De wethouder houdt zich goed op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn portefeuille.

De gemeente Helmond heeft zes wethouders:

Paul Smeulders:  Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken

Frans Stienen:  Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Sport, Cultuur en Stadsmarketing

Nathalie van der Zanden-van der Weijden: Wmo, Armoedebestrijding en Stadswinkel

Margreet de Leeuw-Jongejans: Jeugd, Onderwijs en Gezondheid

Jos van Bree: Economische Zaken, Sociale Zaken, Brainport, Organisatie

Erik de Vries: Mobiliteit, Stedelijk Beheer en Groen, Wijken. Hij is tevens loco-burgemeester.

Meer berichten