Een deel van de snelfietsroute tussen Helmond-Eindhoven.
Een deel van de snelfietsroute tussen Helmond-Eindhoven.

In 2020 snelfietsroute Helmond-Eindhoven

Eind 2020 is de snelfietsroute tussen Eindhoven CS en Helmond CS klaar. Die afspraak hebben de provincie Noord Brabant, de gemeenten Helmond, Eindhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo en beheermaatschappij Gulbergen gemaakt. In de afgelopen jaren zijn al diverse onderdelen van dit snelle en comfortabele fietspad gerealiseerd. Het komt er nu op aan om door te pakken en de gehele route over drie jaar gereed te hebben.

HELMOND - De fiets een volwaardige plaats geven in het stedelijk vervoer, dat is het uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid in de regio Helmond-Eindhoven. Op afstanden tot 7,5 kilometer is de fiets vaak sneller dan de auto. Met de opkomst van de e-bike wordt de fiets ook op afstanden tot 15 kilometer steeds meer écht een alternatief voor de auto. Om gebruik van de fiets te stimuleren zijn kwalitatief goede, veilige en comfortabele fietspaden, ook op de langere afstanden, noodzakelijk. Realisatie van snelfietsroutes tussen de steden is dan ook speerpunt van zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. De provincie Noord-Brabant investeert daarom de komende jaren zo'n 40 miljoen euro in een netwerk van snelfietsroutes. Eén van die snelfietsroutes die in 2020 gereed is, is de route tussen Eindhoven (via Nuenen, Geldrop-Mierlo) en Helmond CS, aan de noordzijde van het spoor. De totale lengte van het fietspad is 13,7 kilometer. In Helmond en Eindhoven zijn de afgelopen jaren al delen gerealiseerd. Gemeenten, Beheermaatschappij Gulbergen en provincie betalen de aanleg van het snelfietspad gezamenlijk; totale kosten circa 10 miljoen euro. Uit onderzoek blijkt dat de route Helmond-Eindhoven veel potentie heeft om nieuwe fietsers, waaronder voormalig automobilisten, aan te trekken. Om het gebruik te stimuleren wordt in 2018 een plan opgesteld waarin werkgevers worden gevraagd om fietsstimulerende maatregelen voor hun werknemers te nemen.

Meer berichten