Burgemeester Elly Blanksma blikt terug op de gebeurtenissen in Helmond in het afgelopen jaar.
Burgemeester Elly Blanksma blikt terug op de gebeurtenissen in Helmond in het afgelopen jaar.

Terugblik op 2017 met burgemeester

De kerstdagen staan voor de deur. Een periode om terug te blikken en zeker ook vooruit te kijken. Samen met burgemeester Elly Blanksma zoomen we in op het afgelopen jaar. Hoe staat Helmond ervoor? Ook blikken we al even vooruit naar 2018.

Elly Blanksma is positief gestemd. En daar heeft de Helmondse burgemeester alle reden toe. Het gaat relatief goed met de stad. 'Als ik terugblik op 2017, dan zijn er wat mij betreft twee begrippen die het jaar goed samenvatten: groei en verbinding. Helmond groeit allereerst op het gebied van werkgelegenheid. Tussen 2015 en 2017 zijn er in Helmond 1.300 banen bijgekomen. Onze stad telt inmiddels 40.600 arbeidsplaatsen,' stelt Blanksma trots. 'Deze banengroei heeft onder andere gezorgd voor een daling in de werkeloosheid. We zien dat 6,5 procent van de arbeidsgerechtigde Helmonders werkeloos is. Dat is hoger dan het Nederlands gemiddelde van 6,0 procent, maar het laat wel een zeer sterke daling zien ten opzichte van 2015, toen het werkeloosheidscijfer nog op 7,9 procent lag.' Los van de groei die bestaande Helmondse bedrijven doormaken, heeft de stad ook een aantal nieuwe bedrijven welkom mogen heten. Blanksma noemt Canpack als sprekend voorbeeld. 'Deze blikjesfabrikant heeft bewust voor onze stad gekozen. Niet alleen zorgt Canpack voor een toename van werkgelegenheid, het zet Helmond ook op de kaart als stad met een goed vestigingsklimaat.'


Automotive Campus

Ook de Automotive Campus, waar duurzame oplossingen voor slimme mobiliteit worden ontwikkeld, groeit. Dit jaar vestigden 300 studenten van het Summa College op de campus. Daarnaast is de komst van het ITS Congres een flinke opsteker. Helmond is in 2019 samen met Eindhoven gastheer. 'In totaal ontvangen we in die juniweek tussen de 2.000 en 3.000 automotive-professionals uit heel de wereld.' Het college ziet het als een belangrijke uitdaging om ook het publiek te betrekken bij het congres. Er wordt onder andere een publieksdag georganiseerd. 'Het is belangrijk dat onze inwoners ambassadeur worden en trots zijn op de Automotive Campus.'

Slimste wijk

Op een steenworp afstand van de Automotive Campus ligt Brandevoort. 'We hebben in 2016 het initiatief genomen hier de slimste wijk van Nederland te realiseren.' Dit gebied van 85 hectare moet volgens Blanksma een zogenaamde showcase worden voor de rest van Nederland. 'Hier komen allerlei innovatieve ontwikkelingen samen rondom het thema wonen. Er moet geëxperimenteerd kunnen worden met nieuwe technieken, duurzaamheid en slimme oplossingen voor verkeer, gezondheid en veiligheid.' Inmiddels hebben tientallen gerenommeerde onderzoeksinstellingen en bedrijven zich aangesloten bij dit project.

Ontwikkelingen in de stad

Maar er zijn meer zaken in de stad die Blanksma tevreden stemmen. Van de ontwikkelingen rondom de sport- en beleefcampus de Braak tot de benoeming van de leukste meester van Nederland uit onze stad en het succes van het Kasteel van Sinterklaas. Genoeg zaken om te vieren dus, maar waren er ook uitdagingen het afgelopen jaar? 'Absoluut', beaamt de burgemeester. 'Zo is en blijft veiligheid een belangrijk thema. In 2017 vonden er enkele voorvallen plaats die de gemoederen flink bezighielden en die impact hadden op onze samenleving.' Blanksma noemt het fatale jetski ongeluk waarbij de veertienjarige Levi uit Helmond om het leven kwam. ´Een vreselijk drama.' Tevens benoemt ze het incident waarbij een politieman werd gestoken. ´Handen af van onze agenten die voor onze veiligheid staan.' Ook de incidenten aan de Haaglaan en de Willem Prinzenstraat maakten indruk. 'Dit soort voorvallen moeten we in de toekomst voorkomen.'
Dat is overigens niet alleen een taak van de gemeente en politie, stelt Blanksma. 'Ook Helmonders zelf kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.' Ze is dan ook blij met de explosieve groei van het aantal buurtpreventieteams in de stad. Dat aantal is gestegen naar 50. Ook het aantal geregistreerde WhatsApp-preventiegroepen is flink gegroeid. 'We dragen gezamenlijk een verantwoordelijkheid voor het verhogen van het veiligheidsgevoel in Helmond.'

In verbinding met elkaar

In 2017 heeft Helmond zich frequent beziggehouden met bewonersinspraak. Blanksma noemt het liever: Helmond verbindt. 'Er zijn nog nooit zoveel stadsgesprekken gevoerd als het afgelopen jaar. Het college en de gemeenteraad betrekken de inwoners steeds meer bij belangrijke ontwikkelingen.' In 2017 is daarnaast flink geïnvesteerd in de Helmondse jeugd. Zo werden jeugdlintjes uitgereikt aan 5 jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. De eerste jeugdgemeenteraad van Helmond werd geïnstalleerd mét de eerste jeugdburgemeester: Pauline Ackermans. Ze vergezelt Blanksma het komende jaar regelmatig bij officiële gelegenheden. 'De jeugd heeft de toekomst, het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben.'

Nog een paar dagen en 2017 zit erop. Wat ons rest zijn de feestdagen. 'Een tijd om bij jezelf stil te staan en bij de mensen die het minder goed hebben of eenzaam zijn.' Het is belangrijk dat iedereen in onze stad mee kan doen, rond kan komen en vooruit kan. We moeten een stad zijn waarin iedereen welkom is. Maar belangrijker nog: een Helmond waarin iedereen zich welkom vóélt. En waar inwoners trots op kunnen zijn. Ik wens alle inwoners van Helmond hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.'

Meer berichten