Vrijwilligers en mensen met laaggeletterdheid kunnen in het taalcafé wekelijks met elkaar in contact komen.
Vrijwilligers en mensen met laaggeletterdheid kunnen in het taalcafé wekelijks met elkaar in contact komen.

Taalcafé Deurne verbindt mensen

In Deurne draait sinds september het taalcafé met veel succes. Wekelijks komen laaggeletterden bij elkaar in de bibliotheek om te werken aan taalachterstand en tegelijkertijd op een gezellige manier met elkaar in contact te komen. LEV-groep Deurne is de drijvende kracht achter het project, maar in wezen zijn het de vrijwilligers waar alles om draait.

Het idee om met een taalcafé te starten kwam vanuit het vluchtelingenwerk. "Een manier om alvast aan de slag te gaan met het verwerven van de Nederlandse taal en ondertussen ook via de vrijwilligers sociale contacten opbouwen", zegt Seda Ider. Zij coördineert het taalcafé samen met Mandy Smeets. Beiden zijn werkzaam bij LEV-groep Deurne.

Hoewel veel statushouders via het taalcafé aan de slag gaan met de Nederlandse taal, weten ook andere buitenlanders die in Deurne en omgeving verzeild zijn geraakt de weg naar de bibliotheek te vinden. Seda Ider: "Soms gaat het om mensen die uit het buitenland komen en een relatie hebben met een Nederlander. Het taalcafé staat zeker niet alleen ten dienste van statushouders en buitenlanders – alle laaggeletterden zijn van harte welkom. Het is de bedoeling om al die mensen met elkaar in contact te brengen en op een vrijblijvende manier te werken aan taalachterstand."

Het taalcafé werkt met vrijwilligers die eerst vrijblijvend kunnen binnenlopen om eens te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat en dan besluiten of zij daadwerkelijk als vrijwilliger in het café aan de slag gaan. De LEV-groep was blij verrast met het grote aantal vrijwilligers. Het taalcafé is meteen ook een gelegenheid om problemen te signaleren en hulpverlening in te schakelen. Lijnen zijn kort.

Wanneer een nieuwe deelnemer zich meldt, dan wordt het taalniveau bepaald en vastgesteld wat de hulpvraag is. Het taalcafé werkt veel met praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld een reclamefolder. Daarnaast werken de vrijwilligers met lesmateriaal onder andere van de Stichting Lezen en Schrijven. De bibliotheek heeft hierin ook een rol en is er voor aan het zorgen dat bepaalde materialen voorhanden zijn.

"De start was in september en het loopt goed", zegt Seda Ider. Wekelijks komen 20 tot 30 deelnemers naar het café in de bibliotheek in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein. Het is een vrijblijvende formule – mensen komen wanneer ze zin hebben, het is gewoon vrije inloop elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Seda Ider: "We hebben nu in totaal zeker 50 deelnemers en we proberen het allemaal zo te regelen dat er maximaal drie deelnemers op één vrijwilliger zitten. Eén op één komt ook voor, maar omdat het zeker ook om de sociale contacten gaat, proberen we dat te vermijden."

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox