De winnaars met een van de gastsprekers, weerman Peter Kuipers Munneke.
De winnaars met een van de gastsprekers, weerman Peter Kuipers Munneke.

75-jarig jubileum DuPré vergroent schoolplein

HELMOND - Du Pré groenprojecten vierde vorige week haar 75-jarige bestaan. In dit kader had dit Helmondse bedrijf onder de 30 basisscholen in haar stad een wedstrijd uitgeschreven. Onder de titel 'Vergroen je Eigen Schoolplein' werden leerlingen gevraagd hun ideeën op papier te zetten. Van de negen aanmeldingen hebben acht scholen een ontwerp ingeleverd. Daaruit zijn door een jury drie finalisten gekozen. Dat waren obs De Straap, Vrije school Peelland en rkbs De Vendelier. Vorige week kwam de jury bijeen en kozen na lang beraad De Vendelier als winnaar. Du Pré groenprojecten zal samen met de school het ontwerp uitvoeren. Daarvoor is door Du Pré een bedrag beschikbaar gesteld van 5000 euro. Dat wordt nog aangevuld met bijdragen van de bezoekers van het jubileumfeest. Verder loopt er nog een subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds voor verdubbeling van het bedrag. In dat geval zal er minimaal 10.000 euro beschikbaar zijn voor vergroening. De jury bestond uit: William de Kleijn, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, Sas Terpstra, programmaleider water bij Provincie Noord-Brabant en voorzitter Erik de Vries, wethouder van de gemeente Helmond.Zij waren zo onder de indruk dat zij spontaan besloten de beide andere finalisten 2.250 euro per school te schenken als aanmoediging.
Du Pré groenprojecten begon in 1942 als kwekerij, tuincentrum en hoveniersbedrijf.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox