Bestuursvoorzitter John Clerx en coördinator Jos van de Mortel van Grip op Schuld bij het kantoor van de stichting aan de Oude Martinetstraat 2 in Deurne
Bestuursvoorzitter John Clerx en coördinator Jos van de Mortel van Grip op Schuld bij het kantoor van de stichting aan de Oude Martinetstraat 2 in Deurne (Foto: Idor van Duppen)

Vijf jaar 'Grip op Schuld' in Deurne

De stichting Grip op Schuld staat al vijf jaar klaar voor mensen met een schuldproblematiek in Deurne. Tijd om even terug te kijken. Bestuursvoorzitter John Clerx vertelt dat het hele idee is ontstaan toen in de jaren '90 een kentering optrad in de gedachte dat de welvaartsstaat iedereen van de wieg tot het graf kon verzorgen.

John Clerx: "De sociale lasten vlogen de bocht uit, en met de terugtredende overheid vielen steeds meer mensen tussen wal en schip. Voor de Tweede Wereldoorlog waren het de kerken die mensen met problemen te hulp schoten, daarna ontstond onder aanvoering van KVP en PvdA de welvaartsstaat." Grip op Schuld komt voort uit het project 'Schuldhulpmaatje' waarin de kerken hun verantwoordelijkheid weer namen. Vijf jaar geleden is de huidige organisatie, die degelijkheid uit wil stralen, op poten gezet. Het bestuur bestaat naast John Clerx uit Hans Arts en Harry Keijzers (namens de Katholieke en Protestantse kerk), penningmeester Ria Maassen en secretaris Peter Willekens. Grip op Schuld stuurt inmiddels 36 vrijwillige maatjes aan die een cursus hebben gevolgd en die aan de slag gaan met mensen die financieel in de problemen zitten. De stichting onderscheidt drie typen cliënten: zij die beheersbare en dus oplosbare schulden hebben, de groep met dusdanige problemen dat budgetbeheer nodig is; soms wordt dan ook een bewindvoerder aangesteld, en de laatste groep met zoveel schulden dat externe hulp nodig is. Dan wordt een beroep gedaan op de gezamenlijke schuldenregeling van de vijf Peelgemeenten. Grip op Schuld heeft in die eerste vijf jaar 681 hulpvragen behandeld. De vrijwilligers worden ondersteund door twee professionals en drie vrijwillige coördinatoren. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Coördinator Jos van de Mortel vertelt dat mensen zich in ieder geval zelf moeten melden. Na een eerste gesprek volgt een uitgebreide intake waarna de doelstelling wordt geformuleerd. Jos van de Mortel: "Orde scheppen in de administratie, een overzicht van de schulden, en een budgetplan, daar draait het om. Er wordt een passend maatje gezocht en de rechten en plichten leggen we daarna vast in een ondertekende overeenkomst." Het maatje bezoekt de cliënt regelmatig en het verslag gaat naar het archief, totdat de doelstelling is bereikt. Jos van de Mortel en John Clerx zijn eensgezind: "In het algemeen lukt dat." Het eerste lustrum krijgt vrijdag 10 november aandacht via een symposium voor iedereen die beroepsmatig met schuldhulpverlening te maken heeft. Spreker is Nadja Jungmann, lector schuldhulpverlening. Wie meer wil weten , kan contact opnemen met Peter Hanssen, bel (06) 54710020.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox