Logo nieuwsblad-traverse.nl


<p>Een TEJOhuis is er voor jongeren die een luisterend oor nodig hebben.&nbsp;</p>

Een TEJOhuis is er voor jongeren die een luisterend oor nodig hebben. 

(Foto: indebuurt)

Er komt een TEJOhuis in Deurne

Deurne - Afgelopen week hebben het bestuur van TEJO-Deurne, de gemeente Deurne en TEJO Nederland gezamenlijk de intentie uitgesproken om in 2021 voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar een inloophuis in de buurt van de scholen te realiseren, ‘TEJO-huis Deurne’. Hiermee realiseert TEJO-Deurne het tweede TEJO-huis in Nederland.

Alle jongeren die behoefte hebben aan een luisterend oor en laagdrempelige, anonieme en gratis hulp en ondersteuning, zijn welkom in dit inloophuis. Aan de start van het nieuwe schooljaar hoopt TEJO-Deurne haar deuren te openen in het pand aan de Ferdinand Bolstraat 2 gelegen in de nabijheid van de scholen.

De hulpverlening bij TEJO is opgezet vanuit de rechten van het kind. De aangeboden hulp in het TEJO-huis, wordt gegeven door professionele therapeuten, die op vrijwillige basis werken. Zij doen dit samen met gastvrouwen/-heren en andere deskundige vrijwilligers. TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Inwoners vormen bestuur

Sinds november 2020 is een groep inwoners aan de slag gegaan om TEJO-Deurne te realiseren. Ingrid de Vries, Jolande van Meer, Guus Kuijpers, Sjoerd Aldenzee en Lènemie van Dinter vormen samen het bestuur. Samen met enthousiaste vrijwilligers hebben zij de stichting opgericht. Zij bouwen voort op het initiatief dat Marja de Pundert, indachtig haar vriendin Nicole Martens, ruim vier jaar geleden in Goes is gestart.

Afgelopen periode hebben de initiatiefnemers in Deurne onder andere gezocht naar een geschikt pand, benodigde financiële middelen, een coördinator en vrijwilligers om invulling te geven aan dit initiatief. Zij zijn nog druk bezig met deze activiteiten en hebben eerste resultaten bereikt.

Subsidies en donaties

De gemeente Deurne heeft afgelopen week besloten om voor een periode van 3 jaar middelen beschikbaar te stellen voor dit initiatief. Onder meer voor het aanstellen van een coördinator en het huren van een pand. TEJO Nederland heeft, dankzij een mooie donatie, ook middelen aan TEJO-Deurne toegezegd voor het kunnen werken met een coördinator. Burgemeester Mak heeft een cheque aan het bestuur van TEJO Deurne overhandigd, als afscheidscadeau van hem en de Deurnese gemeenschap. Het bestuur bedankte hem weer met een deken ‘omdat wij jongeren, die het nodig hebben een warm hart toedragen en hen een warm welkom heten in het inloophuis. Wij staan samen open voor jongeren om te luisteren naar hun vragen en hen een helpende hand te bieden om volgende stappen te zetten’.

Ook heeft het bestuur inmiddels al subsidies mogen ontvangen van Het Vervolg en Steun Welzijnszorg voor de oprichting. Voor de inrichting van het pand, het faciliteren van vrijwillige professionals in hun deskundigheid en het vergroten van de bekendheid van het initiatief bij de belangrijke doelgroepen zijn zij nog op zoek naar subsidies en donaties. Zij ondernemen hierop momenteel diverse acties. Suggesties voor donaties zijn welkom.

Vrijwilliger worden?

Wilt u zich eventueel aanmelden als vrijwilliger? Laat dit weten via info@tejo-deurne.nl. Meer informatie:

www.tejo-nederland.nl

Meer berichten