Logo nieuwsblad-traverse.nl


<p>Met een beetje geluk kunnen we weer zwaaien en zwieren in de zomer.</p>

Met een beetje geluk kunnen we weer zwaaien en zwieren in de zomer.

(Foto: )

Voorjaarskermis naar het najaar

Helmond - De Helmondse voorjaarskermis stond dit jaar gepland van 26 maart tot en met 4 april. Vanwege de coronamaatregelen kan deze helaas niet doorgaan. Mede op verzoek van de lokale middenstand en de kermisbranche heeft de gemeente besloten de voorjaarskermis onder voorbehoud van de dan geldende coronabeperkingen te verzetten naar 22 tot en met 27 oktober 2021. Deze periode valt samen met de herfstvakantie.

Brouwhuis kermis staat gepland van 15-18 mei. De gemeente vindt het in deze fase van vaccinatie op dit moment nog onverantwoord dat bezoekers op grote schaal bijeenkomen. Daarbij zijn in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gemeenten vooralsnog verregaande beperkingen opgelegd voor het toestaan en vergunnen van evenementen. Dit betekent helaas dat Brouwhuis kermis dit jaar niet door gaat.

Zomerkermis

Algemeen is de hoop gevestigd op 1 juli 2021. Mogelijk dat per die datum er weer evenementen onder strikte voorwaarden kunnen plaatsvinden. Op welke schaal en onder welke condities is nu nog niet bekend. Tegelijk vergt de organisatie van een stadskermis veel tijd en voorbereiding. Daarom staat de gemeente toe dat de nodige voorbereidingen worden getroffen om – ook weer onder voorbehoud – de zomerkermis te laten plaatsvinden op de reeds vastgestelde data van 8 tot en met 14 juli.

Zowel de zomerkermis als de najaarskermis moeten uiteraard voldoen aan de op dat moment geldende coronarichtlijnen. In de weken voorafgaand aan de zomerkermis bekijken wij nauwkeurig of het evenement wel of niet kan plaatsvinden gezien de omstandigheden en de dan geldende corona-veiligheidsregels. Eenzelfde afweging maken wij kort voor de najaarskermis.

Met het vaststellen van de kermisagenda 2021 geven we een koers aan zonder garanties. Zonder verkeerde verwachtingen. Maar met enig houvast. Voor kermisexploitanten die dolgraag een planning willen maken. Voor bezoekers die uitkijken naar meer ontspanning en vrijheid. Voor de lokale middenstand en horeca die hoopt deze zomer weer een reële omzet te kunnen draaien.

De kermisexploitanten maken zware tijden door. Na het ‘gemiste’ seizoen 2020 biedt ook het voorjaar van 2021 hen geen enkel perspectief. Daarom is de hoop gevestigd op de zomermaanden en het najaar. Veel exploitanten geven aan het seizoen te willen verlengen en zijn hier op voorbereid.

Markt en Ameidewal

Zowel de zomer- als de najaarskermis vinden plaats op de Markt en op de Ameidewal. Dit is het aangewezen kermisterrein in het stadscentrum. De mogelijkheid om de kermis vanwege corona te verplaatsen naar elders in de binnenstad is onderzocht. Er is echter geen locatie gevonden die beter geschikt is.

Om voldoende bewegingsruimte de creëren voor bezoekers en passanten worden dit jaar minder attracties toegelaten op het kermisterrein. Daarnaast worden extra veiligheids- en hygiëne-maatregelen getroffen. Dit brengt meerkosten met zich mee. Voor zover de ruimte het toelaat krijgen kermisexploitanten die vorig jaar al verzekerd waren van een plek op een van de Helmondse kermissen, voorrang bij de nieuwe toewijzing.

De hoop leeft dat in de periode tot 8 juli een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd tegen corona. En dat daardoor meer versoepeling en bewegingsvrijheid ontstaat. Nu is nog niet te zeggen hoe in juli en oktober de corona-omstandigheden zullen zijn. Een zomer- en najaarskermis onder regie van de gemeente is voor iedereen een moment om naar uit te kijken.

Meer berichten