Weer goede beoordeling Jan van Brabantcollege


<p>Lisette Jansen, afdelingsleider havo, nam het rapport in ontvangst.</p>

Lisette Jansen, afdelingsleider havo, nam het rapport in ontvangst.

(Foto: )

Weer goede beoordeling Jan van Brabantcollege

Eind 2020 kregen de afdelingen havo en tweetalig havo van Jan van Brabant College-Molenstraat de waardering ‘Goed’ van de onderwijsinspectie. ‘Wij vonden op de afdeling havo van het Jan van Brabant College een goed pedagogisch klimaat en een daarmee verbonden goede kwaliteitscultuur’, schrijft de inspectie in het rapport. ‘Dat betekent dat er op de school een prettige sfeer is waarin leerlingen gezien worden en kunnen leren’.

HELMOND - Om de waardering ‘Goed’ te kunnen krijgen moet een school eerst de beoordeling ‘Voldoende’ krijgen, waarmee de inspectie aangeeft dat de school aan alle wettelijke eisen voldoet. De waardering ‘Goed’ geeft aan dat een school meer laat zien dan de basisvereisten en op een aantal gebieden uitblinkt. Op het Jan van Brabant College ging het om de onderdelen aanbod, samenwerking, praktijkvorming/stage, pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur.

Dit is niet de eerste keer dat een afdeling van het Jan van Brabant College de waardering ‘goed’ krijgt. De school kreeg zelfs het predicaat ‘excellent’ voor de opleidingen vwo en tweetalig vwo. De inspectie noemde de ‘Grote Jan’ toen al een voorbeeld voor andere scholen in Nederland.

Persoonlijke aandacht

Het Jan van Brabant College is een school waar persoonlijke aandacht voor de leerling centraal staat. De Onderwijsinspectie schrijft: ‘Leerlingen worden gezien en gekend. Er zijn veel contacten met de ouders en de leerlingen waarbij de mentor een centrale rol speelt’. Ook benoemt de inspectie dat leerlingen, personeel en ouders zich gehoord voelen en veilig voelen. ‘Wij waarderen in het bijzonder dat de school werk maakt van ‘fouten maken en daarvan leren’. De leerlingen die wij spraken bevestigen dat ze zich uitgenodigd en dus veilig voelen om hun mening te geven over bijvoorbeeld gevoelige onderwerpen en geven ook aan niet bang te zijn om fouten te maken’.

Die veilige sfeer kun je alleen scheppen als het personeel het goede voorbeeld geeft. Docenten zijn hierbij niet bang om zichzelf bloot te geven. ‘We zagen dat leraren soms persoonlijke voorbeelden gebruiken bij het behandelen van de lesstof’, geeft de inspectie aan.

Brainportschool

De inspectie schrijft verder: ‘Wij zien dat de school goed samenwerkt met het bedrijfsleven en andere organisaties, bijvoorbeeld voor de bedrijfsstage van een week en de maatschappelijke stage. Leerlingen profiteren van de goede en prettige sfeer op school en de mogelijkheden die ze aangeboden krijgen om zich te ontwikkelen’.

Deze samenwerking met het bedrijfsdelen en mogelijkheden voor buitenschools leren zijn op het Jan van Brabant College vanzelfsprekend. De school was namelijk in 2013 één van de drie grondleggers van het concept ‘Brainportschool’, samen met het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College in Best. Sinds het begin van deze samenwerking zijn er nog vijftien andere scholen bijgekomen.

Onderwijs in coronatijd

Het afgelopen kalenderjaar was natuurlijk bijzonder gezien alle coronaperikelen. Toen de scholen sloten in maart, gaf het Jan van Brabant College al na twee dagen alle lessen online. Dit was vrij eenvoudig mogelijk doordat alle leerlingen op het Jan van Brabant een eigen laptop (Chromebook) hebben en er veel gebruik wordt gemaakt van online lesmethodes, leerlingvolgsystemen en de schoolomgeving van Google.

Trots

De schoolleiding is heel trots op de behaalde waardering van de inspectie: “Trots op onze medewerkers en zeker ook op onze leerlingen die dit mogelijk maken. Trots op wat we allemaal samen bereiken. Het doet ons beseffen dat we niet alleen de goede dingen doen, maar dat we de dingen ook goed doen. Dit geeft ons, juist in deze moeilijke tijd waarin door alle maatregelen rondom het coronavirus het uiterste gevraagd wordt van onze medewerkers en onze leerlingen, nieuwe energie en de motivatie om ons te blijven richten op de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.” Het rapport van de inspectie werd in ontvangst genomen door Lisette Jansen, afdelingsleider havo. Een mooie manier om afscheid te nemen, want zij gaat na 21 jaar op het Jan van Brabant College met pensioen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden