‘Onvergetelijk en dankbaar moment’


<p>Pastoor Pieter Scheepers is geboren en getogen in Mierlo-Hout.&nbsp;</p>

Pastoor Pieter Scheepers is geboren en getogen in Mierlo-Hout. 

(Foto: Harrie van der Sanden)

‘Onvergetelijk en dankbaar moment’

Met slaande trom en vliegend vaandel heeft een deputatie van de gilden van Sint Antonius uit Mierlo-Hout en Stiphout hun oud-dorpsgenoot Pieter Scheepers weer naar de Sint Luciakerk in Mierlo-Hout begeleid. Na zijn priesterwijding in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist te ‘s-Hertogenbosch heeft hij zijn Eerste H. Mis opgedragen als neomist in 1997. En nu bijna 25 jaar later gaat hij als hoofdcelebrant voor na zijn installatie tot pastoor van de parochie van de Heilige Damiaan de Veuster in Helmond.

MIERLO-HOUT - Alle beschikbare plaatsen voor deze bijzondere viering waren zaterdag 9 januari ingenomen door de naaste familieleden en een klein aantal genodigden. Anderen konden via een livestream de installatieplechtigheden bijwonen.

Namens het parochiebestuur sprak emeritus diaken T. Schepens het welkomstwoord uit voor deze bijzondere viering. Deken P. Janssen nam de honneurs waar voor Bisschop dr. G. de Korte van het Bisdom Den Bosch om de benoemingsbrief voor te lezen en de installatie te verrichten. In zijn overweging ging deken Janssen verder in over de symbolen en de veranderingen binnen de Kerk. Daarnaast voegde hij een persoonlijk noot toe: ‘Beste Pieter, dat is denk ik de belangrijkste taak van een pasto(o)r. Jij hebt dat in je. Jouw pastorale houding is je sterke kant. Neem de frisse nieuwjaarsduik van je nieuwe taak. En beste parochianen, volg jullie pastoor, deel zijn enthousiasme, dompel je met hem onder in een nieuw begin. Ga samen af en toe kopje onder en kom herboren weer boven, zie de hemel opengaan en luister naar die stem die jullie bevestigt: ‘Jij bent mijn kind, ik houd van jou’. God zij met je! God zij met deze mooie parochie’!

Herdersschopje

Na deze inspirerende woorden werd overgegaan tot de aanvaarding en overdracht van het herdersschopje. En de hernieuwing van de wijdingsbeloften aan de Bisschop en de Paus. De parochianen overhandigden vervolgens de betekenisvolle symbolen van bestuurstaken (de sleutels), Evangelieboek (verkondigingstaak), kelk en hostieschaal (verantwoordelijkheid van de sacramentsbediening) en tenslotte een brandende kaars (een lichtpunt).

Na deze overhandiging en het aanvaarden van deze pastorale taken ging de kersvers benoemde pastoor Scheepers, als hoofdcelebrant voor in de Plechtige Eucharistieviering.

Felicitatie burgemeester

Burgemeester Blanksma feliciteerde pastoor Scheepers met zijn benoeming van de parochie van de Heilige Damiaan de Veuster. “Welkom in Helmond en een aangenaam verblijf in je nieuwe thuishonk, de pastorie in Mierlo-Hout, dicht bij je ouderlijke woning en vlakbij het bekende kleine zijdeurtje van de Luciakerk.”

Damiaanparochie

Na het aangekondigde vertrek van voorganger pastoor N. Swagemakers ontstond er bij velen onrust want hoe nu verder? Op maandag 19 oktober kwam het verlossende antwoord dat pastoor Scheepers per 1 januari 2021 in de Damiaanparochie in Helmond begint. “De parochie was blij met zijn benoeming. Pastoor Scheepers past bij het uitgestippelde beleid. Een open, gastvrije parochie met oog voor vieren, dienen en leren, vanuit een bewogenheid om mensen”, aldus diaken T. Schepens.

Dankwoord

“Dichter bij huis kan niet. Voor mij is dit een echt thuiskomen”, aldus pastoor P. Scheepers, die geboren en getogen is in Mierlo-Hout. “Dank aan iedereen die in welke vorm hoe dan ook hebben meegeholpen aan deze bijzondere dag. Een onvergetelijke dag. De hartelijke ontvangst en het warme gevoel van welkom. Als kind stond ik vaak bij de winkels tegenover de kerk te luisteren naar de klokken als deze luiden. Ik hou van onze kerkklokken en ik bied alvast mijn excuses aan als deze klokken in de komende jaren iets meer, langer en vaker luiden dan dat u in de afgelopen jaren gewend bent. Tot slot een lied van Gerard van Maasakkers wat mij zeer aanspreekt en heel goed verwoordt hoe ik persoonlijk mijn verhuizing naar Mierlo-Hout voel en beleef… ik denk dat u het lied kent en waarschijnlijk de woorden ook snapt!”

‘Hier heur ik thuis, 
hier ken ik de weg, 
hier leerde ik lopen; 

Vallen en opstaon  en wijdter gaon; 
Hier kan ik verdwalen, 
mee ogen wijd open;

 En toch weer op huis aon gaon; 
Hier leerde ik leven’.

Door: Harrie van der Sanden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden