Pastoor Swagemakers neemt afscheid


<p>In de kindernevendienst symboliseerden de handen van de kinderen de veelzijdigheid van pastoor Swagemakers.&nbsp;</p>

In de kindernevendienst symboliseerden de handen van de kinderen de veelzijdigheid van pastoor Swagemakers. 

(Foto: Harrie van der Sanden.)

Pastoor Swagemakers neemt afscheid

Van pastoor Swagemakers is vanuit de Heilige Damiaan de Veusterparochie in Helmond tijdens de reguliere H. Eucharistievieringen afscheid genomen. Zijn officiële afscheidsviering met zang en gebed in de Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna in Helmond-West; Sint Luciakerk in Mierlo-Hout en de Sint Trudokerk in Stiphout vond afgelopen weekeinde plaats.

MIERLO-HOUT - Pastoor Swagemakers is met ingang van het nieuwe jaar, door bisschop de Kort van het bisdom Den Bosch benoemd tot de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Met zijn benoeming is hij de vierde rector van het Sint-Janscentrum.

Aan het einde van de viering sprak pastoor Swagemakers zijn dank uit aan alle parochianen. Alle dertig beschikbare plaatsen voor deze bijzondere viering waren bezet en via een livestream hebben velen de viering bijgewoond.

Met dankbaarheid en respect kijkt pastoor Swagemakers met zijn parochianen terug op het pastorale werk. Ondanks de coronacrisis heeft hij samen met zijn vrijwilligers invulling kunnen geven aan het pastorale en het vrijwilligerswerk in en rond de Damiaanparochie. Ook op sociaal- en maatschappelijk gebied is aandacht geschonken en zijn initiatieven genomen voor een levendige samenleving.

Namens het parochiebestuur sprak diaken T. Schepens zijn waardering uit: “Je grote betrokkenheid met de parochianen zegt veel. Je bent echt een mensen-mens, die de mens altijd op de eerste zet. Onze hartelijke dank namens allen, het gaat je goed.”

Pastoor P. Scheepers

Zaterdag 9 januari wordt pastoor P. Scheepers in de Sint Luciakerk tijdens de H. Eucharistieviering van 19.00 uur geïnstalleerd tot pastoor van de Heilige Damiaan de Veuster parochie in Helmond. Tijdens de Plechtige Eucharistieviering zullen onder meer voorgaan pastoor Swagemakers, pastoor J. v. d. Laar en deken P. Janssen. Verder de diakens René de Weerd, Dudley Martina en T. Schepens.

Sint-Janscentrum

Het Sint-Janscentrum is op 14 september 1987 van start gegaan aan de Papenhulst in Den Bosch, voorheen een klooster van de Fraters van Tilburg. Het centrum is voor het Bossche bisdom belangrijk, het herbergt tal van opleidingen. In de eerste plaats de priester- en diakenopleiding. Er is sinds enige tijd ook, voor mannen en vrouwen, een catechistenopleiding, en de opleiding Godsdienst wetenschappen, een samenwerkingsverband met het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang die op haar beurt een band heeft met de Pauselijke Universiteit van Lateranen.

Meer informatie

Wie meer wil weten over het Sint Janscentrum, kan terecht op:

https://sint-janscentrum.nl/

Door: Harrie van der Sanden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden