Huis van de Stad voor en door alle Helmonders


<p>Het interieur van het nieuwe Huis van de Stad.&nbsp;</p>

Het interieur van het nieuwe Huis van de Stad. 

(Foto: Kraaijenvanger Architects)

Huis van de Stad voor en door alle Helmonders

Het college van B&W van de gemeente Helmond heeft het Definitief Ontwerp voor het nieuwe Huis voor de Stad vastgesteld. Met het Huis voor de Stad wordt een eigentijdse uitvalsbasis voor de medewerkers van de gemeente Helmond gerealiseerd en tegelijkertijd een gebouw van en voor alle Helmonders.

HELMOND - Met het ontwerp wordt op nadrukkelijke wijze invulling gegeven aan de uitgangspunten die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld, te weten (1) duurzaam, (2) inclusief, open en toegankelijk, (3) economisch vitaal, (4) eigentijds en flexibel en (5) passend en verantwoord.

Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn veel partijen betrokken geweest. In het afgelopen jaar heeft er intensieve communicatie met inwoners en direct omwonenden plaatsgevonden. Ook een vertegenwoordiging van de gemeenteraad is bij het proces betrokken.

Het opgeleverde Definitief Ontwerp is budgetneutraal. Het nieuwe Huis voor de Stad kan betaald worden met geld dat vrij komt uit de besparingen als gevolg van het afstoten van de drie locaties ’t Cour, Boscotondo (die delen waar de gemeente gehuisvest is) en de Zandstraat.

De volgende ontwerpfase betreft die van het Technisch Ontwerp (TO). Bedoeling is om deze fase in de eerste maanden van 2021 af te ronden.

Het huidige stadskantoor wordt in 2021 gesloopt. Het is de bedoeling dat het nieuwe Huis voor de Stad in 2023 gereed is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden