Lumens neemt welzijnswerk in gemeente Gemert-Bakel over


<p>Wethouder Wilmie Steeghs</p>

Wethouder Wilmie Steeghs

(Foto:)

Lumens neemt welzijnswerk in gemeente Gemert-Bakel over

Lumens verzorgt, naast schuldhulpverlening, vanaf 1 januari 2021 voortaan ook het welzijnswerk in Gemert-Bakel.

 Gemert-Bakel - Wethouder Steeghs: “De zorg voor onze inwoners is geborgd. Daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee. Lumens is een ervaren partner die al in ons gebiedsteam opereert. Die samenwerking breiden we nu uit.”

De gemeente werkt vanuit de visie zorg en ondersteuning lokaal en dichtbij bij inwoners te organiseren. Door dorps- en wijkgericht te werken, het inzetten van wijkteams met daarin verschillende disciplines en een gebiedsteam met professionals van verschillende organisaties op de achtergrond. Bestuurder van Lumens, Jacqueline Vonk onderschrijft die visie: “Lumens steekt ook in op samenwerking en afstemming met de opdrachtgever. De gemeente regelt het ‘Wat’ en wij zorgen voor het ‘Hoe’. De standplaats van onze professionals is het gemeentehuis, maar wij zijn uiteraard ook in de verschillende kernen zichtbaar aanwezig. Daarbij zijn voor ons maatschappelijke vragen die spelen het startpunt, waarbij de inwoner de regie houdt en wij vooral ogen en oren hebben voor de vraag achter de vraag.”

Wilmie Steeghs: “Zaak is nu dat er een warme overdracht komt tussen de huidige welzijnsorganisatie en Lumens. Beide bestuurders gaan nu aan tafel om dat zo snel mogelijk handen en voeten te geven. Daarbij willen we benadrukken dat dossiers uiteraard alleen toegankelijk blijven voor de betrokken professionals van de welzijnsorganisatie. Dat verandert niet.”

Lumens onderschrijft het belang van vrijwilligers en zet in op behoud van de grote groep mensen die zich nu ook enthousiast inzet voor anderen.

De taken

Lumens voert dus met ingang van het nieuwe jaar een deel van de taken van de huidige welzijnsorganisatie uit. Om precies te zijn schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, sociaal raadsliedenwerk, de thuisadministratie, PSHOR / Crisisdienst, WvGgz en buurtbemiddeling. Daarnaast is het jongerenwerk al geborgd. “Over een aantal zorgtaken zijn we als gemeente in gesprek met (lokale) partijen om te kijken of zij daarin een rol kunnen vervullen. Denk aan de dorpsondersteuners, het Infopunt Mantelzorg en het Vrijwilligersinformatiepunt. Als het gaat over het Taalhuis en Een Pas Vooruit onderzoeken we hoe we deze dienstverlening lokaal willen aanbieden. Het streven blijft alle taken per 2021 te hebben geborgd.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden