<p>De geldautomaat komt terug.&nbsp;</p>

De geldautomaat komt terug. 

(Foto: Shutterstock)

Geldautomaat terug in Lieshout

LIESHOUT - De geldautomaat komt weer terug in Lieshout. Nadat deze enige automaat van het dorp enkele maanden geleden bij een inbraak in het Dorpshuis buiten gebruik raakte is deze, gelukkig, weer terug. Een geldautomaat is een van de vele voorzieningen die een dorp als Lieshout nodig heeft om de leefbaarheid intact te houden. ‘Voorzieningen’ zijn dan ook een permanent aandachtveld voor de Dorpsraad.

Naast Verkeer en verkeersveiligheid, Zorg en Welzijn en Wonen zijn ‘(winkel)voorzieningen’ ook steeds in beeld bij de Dorpsraad Lieshout. De Dorpsraad heeft ze zelfs zo belangrijk gemaakt dat ze de permanente aandacht krijgen. Frank van Elderen heeft dit aandachtsveld in zijn portefeuille zitten en dus kon hij de andere leden van de Dorpsraad verblijden met de boodschap dat de defecte geldautomaat weer voor gebruik beschikbaar komt. Hierdoor is deze voorziening weer in ere hersteld.

Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen in het behoud en verbeteren van (winkel)voorzieningen in de kern Lieshout en de rest van Laarbeek. Winkels en andere voorzieningen (als een veilige en goed bereikbare geldautomaat) spelen immers een belangrijke rol om de leefbaarheid intact te houden in het dorp. Om die reden neemt de Dorpsraad initiatieven om te stimuleren tot “lokale aankopen” (bijv. door een welkomstpakket aan te beiden bij nieuwe bewoners). De dorpsraad legt hiervoor ook connecties met ondernemersverenigingen (LIMO) en ook het Centrummanagement, dat voor héél Laarbeek functioneert, is een belangrijke gesprekspartner.

Ook andere voorzieningen als tandarts, dierenarts, huisartsen(post), apotheek en drogist zijn van groot belang. Net als basisschoolvoorzieningen, kinderopvang, speeltuinen en openbaar vervoer voorzieningen. Ook wordt er gekeken naar de voorzieningen die niet in Lieshout, maar wel in Laarbeek kunnen komen of behouden blijven. Een actualiteit als het vervangen van de defecte geldautomaat heeft daarom de aandacht, naast alle grote ontwikkelingen die er in het dorp spelen op het gebied van (winkel)voorzieningen. Het plan op de Heuvel is van een heel andere orde van grootte, maar eveneens van belang om de leefbaarheid van de kern te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Om die reden is Frank ook nauw aangesloten bij de ontwikkeling van het plan voor herinrichting van de Heuvel, waarbij nadrukkelijk ook (winkel)voorzieningen aan de orde komen.

Meer weten? Kijk op:

www.dorpsraad-lieshout.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden