<p>Het zwembad wordt gerenoveerd of er komt nieuwbouw. Foto ter illustratie</p>

Het zwembad wordt gerenoveerd of er komt nieuwbouw. Foto ter illustratie

Foto: (c) Romen

Geld voor zwembad en voorzieningen

De gemeente Deurne investeert een bedrag van 10 miljoen euro in een zwembad, buitensportvelden, beweegvoorzieningen en gemeenschapshuizen. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober.

DEURNE - Voordat het besluit werd genomen, heeft de gemeenteraad gepraat met inwoners en betrokken partijen, zoals vrijwilligers, organisaties, verenigingen en dorps- en wijkraden. Zo konden de wensen en behoeften per dorp of wijk in kaart gebracht worden.

Voor het zwembad is een bedrag van 6,8 miljoen euro gereserveerd. Als het zwembad duurder wordt, worden deze kosten betaald uit cofinanciering, dus betaald door andere partijen. Er zijn op dit moment nog drie opties mogelijk: renovatie van het huidige zwembad, nieuwbouw op dezelfde plek of nieuwbouw op een andere locatie.

De sportverenigingen in de gemeente Deurne zijn in 2009 geprivatiseerd en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. De gemeente komt nu met een regeling om de sportverenigingen eenmalig te stimuleren de kwaliteit van de voetbalvelden of hockeyvelden te verhogen. Met deze regeling betaalt de gemeente maximaal 50% van het groot onderhoud (renovatie) van een veld. De regeling wordt op korte termijn opengesteld. Er is een bedrag beschikbaar van 400.000 euro.

Beweegvoorzieningen

De gemeente wil dat er in elk dorp en elke wijk een beweegvoorziening is. Dit betekent dat er in Neerkant, Walsberg en Zeilberg een nieuwe beweegvoorziening komt. Deze wordt gerealiseerd in een ‘slimme combinatie’ met een andere voorziening zoals een school of gemeenschapshuis. Eerst wordt er in Neerkant, Zeilberg en Walsberg nader onderzoek gedaan om te bepalen wat er binnen het budget kan. En er worden gesprekken gevoerd met de huidige en toekomstige gebruikers. Het budget bedraag 1,5 miljoen euro.

Gemeenschapshuizen

Iedere wijk en ieder kerkdorp moet over een basisvoorziening voor ontmoeten beschikt. Bij nieuwbouw is er altijd een ‘slimme combinatie’, dus ontmoeten samen met bewegen of een school. Verder kan een plek voor ontmoeten worden gecreëerd door een bestaand gebouw aan te passen, zoals De Vlieger in de wijk Koolhof. Voor gemeenschapshuizen is een bedrag van 900.000 euro beschikbaar.

Daarnaast er nog 400.000 euro beschikbaar voor kleinere investeringen in maatschappelijke voorzieningen.

Vervolg

Met het besluit van de budgetten en de voorwaarden is de vervolgstap dat er zo snel mogelijk een planning wordt opgesteld. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt in samenspraak met betrokken partijen, zoals dorps- en wijkraden, verenigingen, vrijwilligers en wijkwerkers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden