<p>Inspreken gaat dit jaar digitaal via Microsoft Teams.&nbsp;</p>

Inspreken gaat dit jaar digitaal via Microsoft Teams. 

(Foto: Shutterstock)

Inwoners kunnen inspreken over de gemeentebegroting 2021

HELMOND - De gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 in ontvangst genomen en stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden die in de begroting staan. Dit kan voorafgaand aan de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Op beide avonden kan er ingesproken worden om 17.00 uur. Hiervoor dient u zich van te voren aan te melden bij de raadsgriffie.

Bespreking in commissies

Een week later wordt de begroting besproken in twee adviescommissies. Op 3 november vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en handhaving, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur en organisatie. Op 4 november is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden de programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu besproken. Alle fracties geven hun mening over deze thema’s en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Beide commissievergaderingen beginnen om 17.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur. Vanwege het coronavirus kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn. Wél worden de vergaderingen live uitgezonden via https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Mening inwoners belangrijk

Helmondse inwoners, organisaties en instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee commissievergaderingen op 3 en 4 november (afhankelijk van het onderwerp). Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.

Aanmelden

Wilt u inspreken, stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt inspreken en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering.

Insprekers kunnen zich aanmelden tot vrijdag 30 oktober 16.00 uur

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden