Boerenkool is op zoek naar 75 rookworsten

Gerard Klaassen wendt zich tot alle parochianen van de Paulusparochie en iedereen die de minderbedeelden in Helmond een warm hart toedraagt.

De Pauluskerk en de Edith-Steinkerk blijven helaas gesloten zolang de maatregelen voor de anderhalve-meter-samenleving van kracht zijn. Ook al zijn deze maatregelen voor velen onderwerp van discussie, en zijn velen het ook niet eens met de keuze om die strikt toe te passen op onze kerken, vragen wij uw begrip en geduld dat wij als parochie geen risico willen lopen en ons houden aan de regels van de bisschoppen. Ook als elders anders wordt geregeld en mensen daar vragen over hebben, wij blijven bij ons beleid.

Als gevolg van bovenstaand besluit, komt de deal 'Gerard Klaassen zorgt voor de boerenkool en de medeparochianen zorgen voor de rookworsten' in het geding.

De vrijwilligers van Caritas koken nog steeds elke maandag voor gemiddeld 45 minderbedeelden uit de Paulusparochie.

Normaal gesproken doet Gerard Klaassen zijn oproep voor rookworsten tijdens de kerkdiensten, maar dat is nu niet mogelijk. Dus bij deze oproep voor het rookworstenproject via Traverse zodat degene die het nodig hebben, in de kerk boerenkool met worst kunnen eten, net als andere jaren.

In de maanden oktober en november kunt u elke maandag tussen 15.30 en 17.30 rookworsten afgeven in de Pauluskerk aan de vrijwilligers van Caritas.

Ook is het mogelijk om een donatie over te maken op de speciale bankrekening op naam van G.J. Klaassen voor het rookworstenproject. Het rekeningnummer is: NL51RABO0358894093 t.n.v. G.J. Klaassen met de vermelding 'Rookworst voor Caritas Pauluskerk'.

Gerard Klaassen zorgt dat het geld omgezet wordt in rookworsten en deze worden namens u overdragen aan de vrijwilligers van Caritas in de Pauluskerk.

De laatste 3 jaar hebben de parochianen gemiddeld 75 rookworsten ingebracht en het zou mooi zijn als we dat aantal dit jaar ook zouden bereiken, zodat er op maandag bij de boerenkool ook rookworst op het bord kan worden geserveerd door de vrijwilligers van Caritas.

Lezers schrijven- Caritas rookworstactie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden