Foto ter illustratie: te vaak hebben hevige regenbuien gezorgd voor wateroverlast.
Foto ter illustratie: te vaak hebben hevige regenbuien gezorgd voor wateroverlast. (Foto: Shutterstock)

Op weg naar droge voeten in Koolhof

De gemeente Deurne is op diverse plekken bezig om wateroverlast aan te pakken. Een deel van de wijk Koolhof komt nu aan de beurt, want vooral in het zuidoosten van Koolhof ligt een knelpunt. Dit is een lager gelegen deel van de wijk, en dus extra gevoelig voor wateroverlast. In acht straten, verdeeld over vijf woonblokken, wordt daarom een gescheiden riool aangelegd. Samen met inwoners gaat de gemeente de woonerven rondom het projectgebied herinrichten na aanleg van het riool.

DEURNE - Vanwege het lager gelegen deel van de wijk kan er in de omliggende buurten en wijken wateroverlast ontstaan. Om dit tegen te gaan wordt het riool aangepast. Daarnaast worden er in het Gouwepark wadi’s aangelegd om het water bij veel neerslag te bergen en laten infiltreren. Het huidige riool ligt onder de woonerven en wordt in de acht straten volledig opengebroken. Dit biedt een mooie kans om de gehele openbare ruimte van de woonerven aan te pakken en de wijk klimaat adaptief te maken en de leefomgeving te verduurzamen.

Inwoners denken mee
Bij de nieuwe inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van inwoners. Via de website www.deurne.nl/onweerstaanbaarkoolhof kunnen inwoners hun wensen voor het verbeteren van de wijk doorgeven. Een digitale enquête helpt inwoners om hun behoeften in kaart te brengen. Op plattegronden van de wijk kunnen inwoners o.a. aangeven waar knelpunten zijn, waar het onveilig is, of er behoefte is aan meer groen of aan een andere invulling van de parkeervoorzieningen. Mochten inwoners hulp nodig hebben bij het invullen van de digitale enquête dan kunnen ze in de ochtend op woensdagen terecht bij de Vlieger. LEVgroep Deurne en de Wijkraad zijn hier aanwezig om hulp te bieden. “We gaan komend jaar aan de slag om Koolhof onweerstaanbaar te maken”, aldus wethouder Helm Verhees. “We hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Koolhof de digitale enquête invullen. Zo kunnen we een plan maken voor de herinrichting van de wijk waar de inwoners van de wijk achter staan.”

Vervolg
Inwoners hebben tot en met november 2020 de tijd om de digitale enquête in te vullen. De ideeën vanuit inwoners worden gebruikt om de eerste ontwerpen te maken. Begin 2021 worden deze eerste ontwerpen weer voorgelegd aan de inwoners. Vanuit daar wordt het definitieve ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Verwacht wordt dat in het najaar van 2021 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden